Miljöpolicy Bilkompaniet - omtanke med finess

För Bilkompaniet är det viktigt att våra intressenter uppfattar oss som att vi tar miljöarbetet på stort allvar. Det är viktigt för oss att ta vårt miljöansvar och medverka till en hållbar utveckling. 

Och det uppnår vi genom att:
• I all verksamhet minst stödja och tillämpa och om möjligt överträffa miljölagar, föreskrifter samt andra krav som ställs på företaget. 
• Vi regelbundet inhämta kunskap i miljöfrågor och lagar, och vara lyhörda för förändringar i omvärlden.
• Stärka medarbetarnas miljökompetens och medvetande om företagets miljöaspekter genom kontinuerlig utbildning. 
• Arbeta förebyggande och med ständiga förbättringar av vår verksamhet. 
• Policyn skall vara känd och förstådd av medarbetarna, tillgänglig för våra kunder, samt kontinuerlig uppdaterad. 
• Vi ska använda energi, resurser och transporter effektivt för att minska belastningen på miljön.
• Vi ska se till att våra kunder kan välja ett miljövänligare alternativ.
• Ansvar och befogenheter skall delegeras så långt ut i organisationen att alla som kan påverka miljön är med i beslutsfattandet.
 
Mora 2021-02-18

Jonas Estéen VD

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår