Avfallshantering

Avfallshantering för farligt avfall

Spillolja
Förvaras i slutet system. Spilloljan hämtas av godkänd entreprenör vilka har tillstånd för transport av farligt avfall. Den slutliga mottagaren av spilloljan har tillstånd för mellanlagring och bortskaffande av farligt avfall.

Oljefilter
Samlas i en kryo-box speciellt avsedd för förvaring av oljefilter. När kryo-boxen är full bytes den mot en ny av entreprenör med tillstånd för transport, mellanlagring och behandling av farligt avfall.

Glykol
Samlas i ett 200 liters tomfat för att senare lämnas till godkänd entreprenör.

Slam från oljeavskiljare
Tömning av oljeavskiljare sker så ofta att de fyller avsedd funktion. Tömning sker av godkänd entreprenör.

Bilbatterier
Bilbatterier samlas i en box avsedd för batterier vilken när den är full bytes ut av godkänd entreprenör.

Övriga småbatterier
Samlas i ett kärl som sedan hämtas av kommunen.

Lackfärgrester
Vi lackerar med vattenbaserade färger – det är positivt både för naturen och vår egen arbetsmiljö.

Lysrör
Samlas i ett lockfat som farligt avfall.

 

Avfallshantering för övrigt avfall

Däck
Samlas i container för vidare transport med SDAB för återvinning.

Blandskrot
Plåt och skrot samlas i en container för vidare transport till återvinning.

Brännbart
Hård plast, trä m m samlas i container för vidare transport till energiutvinning.

Wellpapp
Pressas i balpress för att komprimeras så mycket som möjligt för vidare transport med godkänd entreprenör.

Blandpapper
Kontorspapper, trycksaker, tidningar m m källsorteras för återvinning.

Elektronikskrot
Slutanvänd elektronik samlas i pall för vidare transport med godkänd entreprenör för miljöriktig behandling.

Deponi
Trots långt driven källsortering med återanvändning, material- och energiåtervinning blir det avfallsrester över som måste deponeras. Våra avfallsrester transporteras bort av godkänd entreprenör.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår