UP TO DATE 14 OKT 2015 

Vem är din kund imorgon?

– Hur  säkerställer vi att Dalarna förblir en
stark destination även i framtiden?!

Up to Date 14 okt 2015, Bilkompaniet i Mora

Det är dags för den sjunde upplagan av Up to Date. Den gemensamma vision vi arbetat medsedan 2009 säger att: ”Dalarna är norra Europas ledande och mest spännande besöksregion”För att nå dit behöver Dalarna ligga i fronten när det gäller utveckling av framtidensdestinationer, besöksprodukter och tjänster. Vi måste kunna erbjuda det kunderna efterfrågar.Välkommen! Din medverkan är värdefull och vi hoppas att du tar dig tid att komma!!Carina Emtebrink, Carl Johan Ingeström, Birgitta Bogren, Lars Bälter, Charlotte Skott,Fredrik Nilsson och Lotta Magnusson.

PROGRAM

Vi börjar dagen med att organisationerna Arena för Tillväxt, Svensk Handel, Svensk Turism, Tillväxtverket,Visita och VisitSweden, presenterar den gemensamma kraftansamling de gör för att öka intresset förbesöksnäringen i Sverige. Syftet med turnén är att stimulera ökat samarbete mellan näringsliv, kommuneroch regioner för att utveckla besöksnäringen och därmed skapa tillväxt och fler arbetstillfällen.

Jon Svensson och arbetsgruppen för Nya Visit Dalarna kommer sedan att presentera förslaget påett gemensamt regionalt destinationsbolag för Dalarna. Syftet med ETT bolag är att möta de kravsom ställs från företagen i Dalarna och omvärldens förväntningar på en destination med ett starktvarumärke. Fokus ligger på sälj och marknadsföring och att stötta produktutveckling men ävenkompetensutveckling, omvärldsbevakning och statistikunderlag.

The future never sleeps! Kairos future berättar om upplevelse- och restrender och andra omvärldsförändringarsom påverkar dig och din organisation. Turismen ökar stadigt och prognosen framåtär god! Men framgång kommer sällan av sig själv, det gäller att hitta rätt med utbud och budskap,för konkurrenterna ligger inte på latsidan. Förutom en inspirerande och tankeväckande föreläsning,kommer du att få jobba konkret med konsekvenser, hot och möjligheter för Dalarna som destination.Du får också tillfälle att utveckla idéer för din egen verksamhet. Vi fokuserar lite extra på nya målgrupperi allmänhet och unga i synnerhet. Traditionellt är unga inte det starkaste segmentet i Dalarna, men somframtidens resenärer är de väl värda vår uppmärksamhet!

09.00 Incheckning och kaffe

09.30 Destination Dalarna hälsar välkommen

De nationella organisationerna och deras verksamheter
- Visita Svensk Besöksnäring  - Thomas Laurell
- Svensk Turism AB - Magnus Ling och Linn Uggerud
- Tillväxtverket - Erika Rosander och Ulrika Nisser
- Svensk Handel  - Elisabet Elmsäter Vegsö
- Arena för Tillväxt - Katrien Vanhaverbeke
- VisitSweden – Åsa Ergelius

Nya Visit Dalarna – Jon Svensson

12.00 Lunch

13.00 The future never sleeps! Trendföreläsning om hur värderingar, upplevelser,konsumtion,teknik och demografi påverkar möjligheterna för turismen i Dalarna att växa.Praktiskt arbete med omvärldsdriven innovation- och strategiutveckling.
- Vilka konsekvenser får de prioriterade trenderna för besöksnäringen i Dalarna?
- Vilka nya produktidéer uppstår i mötet mellan trenden och befintlig verksamhet?
- Vilka möjligheter finns i nya målgrupper?- Vilka insikter uppstår som rör kommunikationen?

16.30 Reflektioner, sammanfattning och avslutning

Tid: 14 oktober, 09.00–16.30
Plats: Bilkompaniet Mora

Anmälan:

www.uptodate2015.axaco.se

Sista anmälningdag är 7 oktober.Först till kvarn...

Seminariet är kostnadsfritt.Utebliven närvaro debiteras 500 kr.


Information som PDF>>

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår